Vision 2025 – Velfærd: Energi til det gode liv

Hverdagslivet i vores kommune

Vi tager afsæt i det nære hverdagsliv for at gøre visionen relevant for os alle. En tryg hverdag begynder med en vished om, at de kommunale services fungerer, og i byrådet tror vi på, at den vished giver energi og overskud. Når de basale behov er på plads, opstår der rum for udvikling, så vi kan skabe den kommune, som vi alle kan være stolte af. Det kræver både et fintmasket sikkerhedsnet for samfundets svageste og midler til vores ambitiøse udviklingsprojekter og kulturelle satsninger.

 

 

Inddragelse og indflydelse

Vi vil bygge oven på det allerede stærke medborgerskab ved at skabe de bedste rammer for samskabelse. Vi ønsker et ligeværdigt samarbejde, hvor alle bidrager, fordi det styrker fællesskabet, giver mening og skaber stolthed for den enkelte. Frivillige skal opleve stort udbytte, selv om indsatsen ikke lønnes økonomisk. Vi vil gøre det let at engagere sig og bidrage som frivillig.

 

 

 

Smartere løsninger

Som en kommune med blikket rettet mod fremtiden finder vi nye og smartere måder at løse opgaverne på, så der er balance mellem velfærd og økonomi. Vi nytænker og forbedrer vores arbejdsgange, udnytter de teknologiske muligheder og sørger for, at mange får glæde af vores tilbud.

 


 

Strategiske indsatsområder

Visionen dykker ned i fem forskellige vinkler på livet i Esbjerg Kommune, og under hvert emne beskrives de indsatsområder, vi vil arbejde videre med.
 

 

Livskvalitet og sundhed

Livskvalitet og sundhed

Læs hvordan vi skaber livsglæde og trivsel og sætter fokus på både fysisk og mental sundhed.

Livskvalitet og sundhed

Fællesskab og mangfoldighed

Fællesskab og mangfoldighed

Læs hvordan vi som styrker vores fællesskaber, så færre oplever ensomhed.

Fællesskab

Grønt liv og bæredygtighed

Grønt liv og bæredygtighed

Læs hvordan vi prioriterer bæredygtige løsninger og sikrer innovativ klimatilpasning.

Bæredygtighed

Vision 2025

Vision 2025

Læs hele visionen, der er inddelt i Velfærd og Vækst for at afspejle helhedstanken om både at være et attraktivt sted at leve og arbejde.

Læs den samlede vision

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.
Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies