Kvalificeret arbejdskraft til alle

Mange danske virksomheder er i disse år udfordret på at kunne tiltrække den arbejdskraft, de har brug for. Sådan skal det ikke være for virksomhederne i vores kommune.

Vi vil sikre et arbejdsmarked i balance, hvor der er en sund sammenhæng mellem erhvervslivets behov og borgere med de rette kompetencer.
 

  • Vi kan kun nå vores fælles ambitioner gennem et stærkt og forpligtende samarbejde. Derfor vil vi fastholde og udbygge de stærke partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Her vil vi løbende planlægge, igangsætte og følge op på fælles indsatser.

 

  • For at kunne understøtte virksomhedernes rekruttering har vi brug for indblik i deres behov for arbejdskraft, så vi kan sikre kompetenceudvikling på de rigtige fagområder. Derfor vil vi rykke tættere på virksomhederne og desuden bruge prognoseværktøjer, så vi kan være på forkant med udviklingen.
     
  • Vi har fokus på, at alle unge kommer godt i gang med uddannelse og job. Desuden skal alle løbende kunne tilegne sig nye kompetencer, der matcher efterspørgslen. Derfor vil vi arbejde sammen med uddannelsesinstitutionerne om at tilbyde virksomheder og borgere mere fleksible veje til kompetenceudvikling.

 

  • For at hjælpe ledige med særlige udfordringer i gang med uddannelse og arbejde vil vi indgå særlige partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Sammen kan vi skabe rammerne for, at borgere i udsatte positioner også kan få mulighed for at bidrage til fællesskabet gennem et meningsfyldt arbejde.

 

  • I et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører vil vi skabe de bedst mulige rammer for at tiltrække international arbejdskraft. Vi tænker på tværs af kommunegrænser for at styrke rekrutteringsmulighederne i hele Syddanmark og samarbejder tæt med blandt andre foreningen work live stay southern denmark. Vi vil sikre, at de internationale tilflyttere falder godt til både på arbejdspladsen og i kommunen, der tilbyder et attraktivt internationalt miljø og gode fritidstilbud.

Kvalificeret arbejdskraft

Vi vil fremme væksten i erhvervslivet ved at optimere deres muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.
Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies