Vision 2025 – Vækst: Energi til udvikling

Vi bygger videre og griber nye muligheder

Store satsninger kræver tid og vedholdenhed for at forløse det fulde potentiale, og vi vil derfor fastholde fokus på de gode indsatser, vi allerede har sat i gang på erhvervs- og uddannelsesområdet. Samtidig med at vi bygger videre og lærer af vores erfaringer, vil vi være parate til at gribe nye muligheder.

 

Handlekraft er en del af vores historie og selvforståelse i Esbjerg Kommune, og den mentalitet gavner os, når vi i de kommende år vil forfølge nye muligheder inden for uddannelse, energi, digital infrastruktur, iværksætteri og turisme.

 

 

 

Løsninger findes i samspillet

Fremtidens udfordringer bliver stadig mere komplekse og kræver, at vi samarbejder på centrale vækstområder. Derfor vil vi udbygge og skabe stærke, inspirerende og forpligtende partnerskaber mellem Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører.

 

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg vil gå foran i arbejdet med at etablere flere stærke partnerskaber, og vi vil som en del af lederskabet løbende evaluere vores indsatser og lave de nødvendige justeringer.

 

 

 

Strategiske indsatsområder

Læs mere om vores strategiske indsatsområder under de enkelte emner.

 

 

 

 

Flere borgere

Flere borgere

Læs hvordan vi arbejder målrettet på at sikre en årlig befolkningstilvækst.

Flere borgere

Attraktiv uddannelsesby

Attraktiv uddannelsesby

Læs hvordan vi videreudvikler Esbjerg som uddannelsesby. 

Uddannelse

Kvalificeret arbejdskraft til alle

Kvalificeret arbejdskraft til alle

Læs hvordan vi understøtter erhvervslivets rekruttering.

Arbejdskraft

Bæredygtig EnergiMetropol

Bæredygtig EnergiMetropol

Læs hvordan vi udbygger vores allerede stærke energiprofil. 

Bæredygtighed

Nordeuropas digitale knudepunkt

Nordeuropas digitale knudepunkt

Læs hvordan vi vil udnytte vækstpotentialet på it-området.

Digitale muligheder

En stærk turistdestination ved Vadehavet

En stærk turistdestination ved Vadehavet

Læs hvordan vi tager lederskabet i en tværkommunal turismesatsning. 

Turisme

Optimale vilkår for iværksættere

Optimale vilkår for iværksættere

Læs hvordan vi prioriterer iværksætterområdet. 

Iværksætteri

Vision 2025

Vision 2025

Læs hele visionen, der er inddelt i Velfærd og Vækst for at afspejle helhedstanken om både at være et attraktivt sted at leve og arbejde.

Læs den samlede vision

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.
Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies