Vision 2025 - Energi til mere

Visionen for vores fremtidige kommune

Overskriften ”Energi til mere” signalerer, at vi som kommune allerede har et stærkt fundament, og at vi har potentialet til endnu mere, når vi forener kræfterne. Samtidig sætter vi fokus på vores særlige styrke inden for energi.

 

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

 

Både i forhold til velfærd og vækst er energi og samarbejde nøglen til videreudvikling af kommunen. Vores borgere skal inddrages, have medbestemmelse og mulighed for frivilligt engagement. På erhvervssiden kan vi skabe yderligere vækst, når vi sikrer et tæt og respektfuldt samarbejde mellem borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere.

 

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg er enige om, at det vil skabe vækst og tiltrække flere borgere, når vi samarbejder om de indsatsområder, der er beskrevet i Vision 2025.

Vision 2025 – Velfærd: Energi til det gode liv

Vi skaber rammerne for det gode liv gennem disse satsninger:
 

 • Energi i hverdagslivet
  Vi vil være den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst både med vores gode velfærdsydelser, infrastruktur, boliger, digitalisering og vores særlige fokus på attraktive skoler og fritidstilbud.
   
 • Livskvalitet og sundhed
  Vi prioriterer livsglæde og trivsel og samarbejder bredt på sundhedsområdet med fokus på fysisk og mental sundhed. Vores kommune skal have de bedste tilbud for alle aldersgrupper, og vi arbejder med indsatser lige fra bevægelse i hverdagen til digital velfærd. 
   
 • Kulturlivet i by og natur
  Vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen og skaber rammer for store naturoplevelser. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort.
   
 • Fællesskab og mangfoldighed
  Vi vil være en international og rummelig kommune med stærke fællesskaber, foreninger og netværk. Her skal være plads til alle, og færre skal opleve ensomhed.
   
 • Grønt liv og bæredygtighed
  Vi går foran som grøn foregangskommune, der prioriterer bæredygtighed og innovative klimaløsninger.

Hele Vision 2025 - Velfærd

 


 

Vision 2025 - Vækst: Energi til udvikling

Vi skaber vækst gennem disse satsninger:
 

 • Flere borgere
  Vi arbejder målrettet på at sikre en årlig befolkningstilvækst.
   
 • Esbjerg som attraktiv uddannelsesby
  Vi videreudvikler Esbjerg som uddannelsesby, skaber årlig vækst i antallet af unge i uddannelse og sikrer en smidig overgang fra uddannelse til det første job.
   
 • Kvalificeret arbejdskraft til alle
  Vi understøtter erhvervslivets rekruttering gennem opkvalificering og tiltrækning af dansk og international arbejdskraft.
   
 • Bæredygtig EnergiMetropol
  Vi supplerer vores allerede stærke energiprofil med strategisk fokus på bæredygtig energiproduktion og anvendelse.
   
 • Nordeuropas digitale knudepunkt
  Med fiberkabelforbindelsen til Nordamerika bliver Esbjerg et knudepunkt i den digitale infrastruktur, og vi er parate til at udnytte vækstpotentialet på it-området.
   
 • En stærk turistdestination ved Vadehavet
  Vi tager lederskabet i en tværkommunal turismesatsning, der sætter vadehavsområdet på verdenskortet og centrerer erhvervsturismen i Esbjerg.
   
 • Optimale vilkår for iværksættere
  Vi prioriterer iværksætterområdet, giver lokale ildsjæle optimale vilkår og tiltrækker nye iværksættere. 

Hele Vision 2025 - Vækst

Energi til det gode liv

Læs hvordan vi vil skabe rammerne for det gode liv.

Velfærd

Energi til udvikling

Læs hvordan vi vil skabe mere vækst. 

Vækst

Flere borgere

Samlet set vil de fælles indsatser gøre vores kommune mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her.